• MUUTOS -valmennus

  Muutosvalmennuksessa keskitytään yhdessä valmennettavan/valmennettavien kanssa tapahtuvaan muutosprosessiin. Muutos voi olla vaikkapa työn vaihtaminen, parisuhteen eheyttäminen tai mahdollinen erokriisi. Life Coachin avulla saadaan päätöksiin varmuutta ja selkeyttä. Valmennettava ohjaa aina itse elämäänsä, tavoitteena valmentajalla on antaa siihen parhaat mahdollisuudet ja työkalut.

 • RAVITSEMUS -valmennus

  Ravitsemusvalmennuksessa käydään yhdessä valmennettavan kanssa läpi nykyiset ruokailutottumukset, seurataan niitä ja tehdään niihin mahdolliset muutokset kohti terveellisempää elämäntapaa. Pienin askelin tehtävät muutokset ruokavalioon tuottavat pysyvämpää lopputulosta, juuri sinulle sopivin askelin.

 • LIFE coaching

  Life coachingissa (elämäntaidon valmennuksessa) on aina kysymys oman elämän tietoisesta johtamisesta, muutosprosesseista kohti valmennettavan itsensä määrittelemää menestystä ja hyvää elämää. Valmennus on toimintamuoto, jonka avulla valmentaja auttaa valmennettavaa pääsemään haluttuun tavoitteeseen. Valmennus on nopeasti tuloksia tuottavaa ja eteenpäin vievää yhteistoimintaa. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja erittäin käytännönläheistä. Valmentajan tehtävänä on auttaa valmennettavaa tekemään oivalluksia, kartoittamaan oman […]

 • MENTAALI -valmennus

  Mentaalivalmennuksessa keskitytään omien voimavarojen löytämiseen sekä niiden tiedostamiseen. Tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita valmennettava tuottaa. Saat valmennuksessa selkeän käsityksen voimavaroistasi sekä miten saavutat ne. Mentaalivalmennuksessa (Mental training) Life Coach auttaa valmennettavaa avartamaan käsitystä itsestään, mahdollisuuksistaan sekä autetaan pääsemään yli rajoittavista uskomuksista. Valmennettavaa tuetaan ja inspiroidaan kohti tavoitteitaan ammattimaisin ja toimivin keinoin. Tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita valmennettava […]