LIFE coaching

Elämäntaidon valmennus

lifecoaching
Life coachingissa (elämäntaidon valmennuksessa) on aina kysymys oman elämän tietoisesta johtamisesta, muutosprosesseista kohti valmennettavan itsensä määrittelemää menestystä ja hyvää elämää. Valmennus on toimintamuoto, jonka avulla valmentaja auttaa valmennettavaa pääsemään haluttuun tavoitteeseen. Valmennus on nopeasti tuloksia tuottavaa ja eteenpäin vievää yhteistoimintaa. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja erittäin käytännönläheistä. Valmentajan tehtävänä on auttaa valmennettavaa tekemään oivalluksia, kartoittamaan oman lähtötilanteensa, selkiyttämään valmennettavalle toimiva ja innostava tavoite sekä rakentamaan toimintasuunnitelma tavoitteidensa saavuttamiseksi. Valmennus ei ole opettamista, konsultoimista, jossa kerrotaan miten asia kannattaisi tehdä. Valmennus ei myöskään ole terapiaa, jossa käydään läpi asiakkaan menneisyyttä. Valmennuksen avulla opit elämään tasapainoisempaa, mielekkäämpää ja omien arvojesi mukaista elämää. Yhteistyö valmentajan kanssa on miellyttävää, kannustavaa sekä ehdottoman luottamuksellista.