MENTAALI -valmennus

Kun haluat toteuttaa unelmiasi

mentaalivalmennusMentaalivalmennuksessa keskitytään omien voimavarojen löytämiseen sekä niiden tiedostamiseen. Tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita valmennettava tuottaa. Saat valmennuksessa selkeän käsityksen voimavaroistasi sekä miten saavutat ne.

Mentaalivalmennuksessa (Mental training) Life Coach auttaa valmennettavaa avartamaan käsitystä itsestään, mahdollisuuksistaan sekä autetaan pääsemään yli rajoittavista uskomuksista. Valmennettavaa tuetaan ja inspiroidaan kohti tavoitteitaan ammattimaisin ja toimivin keinoin. Tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita valmennettava tuottaa. Mentaalivalmennuksessa keskitytään omien voimavarojen löytämiseen sekä niiden tiedostamiseen. Valmennusta voi verrata vaikka personal traineriin. Jos haluat vartalosi kuntoon, palkkaat personal trainerin. Valmennukseen tulet, kun haluat elämäsi eri osa-alueet kuntoon tai haluat toteuttaa unelmiasi. Olennaista valmennuksessa on se, että sinulla on halua ja voimia kulkea eteenpäin kohti tavoitettasi.

Mentaalivalmennuksen 7 periaatetta:

  • Itsetuntemus: Coachingin avulla lisätään asiakkaan itsetuntemusta ja tietoisuutta omista mahdollisuuksistaan.
  • Vastuullisuus: Valmennettava on vastuussa omista päätöksistään. Coach vastaa prosessista, valmennettava sisällöstä.
  • Usko omiin kykyihin: Coach vahvistaa valmennettavan uskoa omiin kykyihinsä.
  • Ei oikeita, ei vääriä ratkaisuja: Tarkoituksena ei ole tuomita ketään.
  • Ratkaisukeskeisyys: Huomio ongelmista ratkaisuihin.
  • Haaste: Coach haastaa asiakasta katsomaan/näkemään uusia ulottuvuuksia.
  • Toiminta: Coach tukee ja kannustaa tarvittavien muutosten tekemiseen, esim. toimintatavan tai ajatusmallin muutokseen.