Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Laurinaho-Yhtiöt Oy Teollisuustie 12, 39700 Parkano. [email protected] www.lct.fi

2. Rekisterin nimi

LCT asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, tilausten käsittelyn, laskutuksen, luottotarkastusten, perinnän, yhteydenottojen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden ja asiakasmarkkinoinnin hoitamiseen tarvittavien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

LCT nettisivujen ja verkkokaupasta kerätty rekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yrityksen perustiedot, osoitetiedot, yhteyshenkilön nimitiedot, yhteyshenkilön puhelinnumero yhteyshenkilön sähköpostiosoite, salasanan, asiakkaan ostohistorian sekä asikkaan määrittelemän viestinnän määrittelyt.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan. Rekisterin pääkäyttäjä voi tarvittaessa täydentää osan asiakastiedoista Laurinaho-Yhtiöiden toiminnanohjausjärjestelmästä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

LCT:n verkkosivujen ja verkkokaupan julkaisualustan rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Pääsy rekisterin sisältävään tietokantaan, sekä sähköpostitiliin, jonne tiedot on tallennettu, on rajoitettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla eikä ulkopuolisilla ole näihin pääsyä. Henkilötietoja käsittelevät vain Laurinaho-Yhtiöiden erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat yrityksen palveluksessa, sekä Laurinaho-Yhtiöiden toimeksiannosta palveluja tuottavat, ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

8. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterissä olevia tietoja

Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada listaus kaikista Laurinaho-Yhtiöiden:n internetsivujen ja verkkokaupan rekisteriin tallennetuista tiedoista. Laurinaho-Yhtiöiden asiakasrekisterin pääkäyttäjä voi muuttaa tai poistaa henkilötiedot asiakkaan pyynnöstä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu järjestelmään virheellisesti Parkanossa 30.4.2021
Vieritä ylös